Home > Industry/Domain > Education

Education

The act or process of teaching or learning.

11Categories 142421Terms

Add a new term

Contributors in Education

Education > Child care services

dočasná pomoc potřebným rodinám (tanf)

Education; Child care services

Federální block grant program, který poskytuje finanční pomoc a podpůrné služby na pomoc rodin s nízkými příjmy dosáhnout soběstačnosti. Program je spravován společností DSS za ...

podezření na podvod

Education; Child care services

Základ pro přesvědčení, že mohlo dojít k úmyslné zkreslení.

doklad

Education; Child care services

Formulář, který autorizuje platbu za dotované péče služeb a oznámí poskytovatel plánu péče a zda je nadřazený zodpovědný za poplatek. Doklad umožňuje nadřazený převzít ...

ověření

Education; Child care services

Potvrzení o fakta a informace použité při stanovení způsobilosti.

příjem

Education; Child care services

Peníze získané z jakéhokoli zdroje než práce.

dočasná licence

Education; Child care services

Dočasná licence je dána do nového centra, nebo dříve licencovaného centrum když dojde ke změně vlastnictví nebo umístění, na dobu nejvýše šesti měsíců. To umožňuje centra ...

Seznam čekatelů

Education; Child care services

Uspořádaný seznam dětí, které jsou způsobilé pro péči o dítě, ale nelze obsloužit vzhledem k omezené zdroje. Čekací seznam poskytuje spravedlivé a efektivní metodu rozdělení ...