Home > Industry/Domain > Government

Government

Of or pertaining to any administrative organ that has authority to govern a political state.

11Categories 28268Terms

Add a new term

Contributors in Government

Government > Veřejné služby

veřejné služby

Government; Public services

Veřejné služby je termín obvykle používaný pro služby poskytované vládou svým občanům, a to buď přímo (prostřednictvím veřejného sektoru) nebo financování soukromého poskytování ...