Home > Industry/Domain > Health care

Health care

Of or pertaining to the prevention and treatment of illness, and the preservation of physical and mental well-being, through the services provided by medical professionals.

43Categories 457930Terms

Add a new term

Contributors in Health care

Health care > Psychiatry

potřeba

Psychology; Psychiatry

Něco, co je nezbytné pro organismy žít zdravý život

zanedbání

Psychology; Psychiatry

Pasivní forma zneužívání, v níž pachatel je odpovědný poskytovat péči pro oběť, který není schopen pečovat o sebe, ale není schopen poskytovat adekvátní péči potřeb ...

narcismus

Psychology; Psychiatry

Rys osobnosti sobectví, ješitnost, domýšlivost, nebo jednoduché sobectví

mentorství

Psychology; Psychiatry

Osobní vývojové vztahy, v nichž zkušenější nebo více znalý člověk pomůže méně zkušeným a méně znalý člověk

těžkomyslnost

Psychology; Psychiatry

Duševní nebo citové symptomy deprese a malomyslnost

manipulace

Psychology; Psychiatry

Typ sociálního vlivu, který si klade za cíl změnit vnímání nebo chování druhých prostřednictvím tajný, podvodné nebo dokonce hanlivé taktiky

davové šílenství

Psychology; Psychiatry

Sociopsychological jev projevem téže nebo podobné hysterické příznaky více než jednou osobou