Home > Industry/Domain > Health care

Health care

Of or pertaining to the prevention and treatment of illness, and the preservation of physical and mental well-being, through the services provided by medical professionals.

43Categories 457930Terms

Add a new term

Contributors in Health care

Health care > Psychiatry

kleptomanie

Psychology; Psychiatry

Neodolatelné nutkání krást položek triviální hodnoty

žárlivost

Psychology; Psychiatry

Emoce, které obvykle odkazuje na negativní myšlenky a pocity nejistoty, strachu a úzkosti nad předpokládanou ztrátu něčeho že osoba hodnoty, například vztah, přátelství nebo ...

urážka

Psychology; Psychiatry

Výraz, výraz (nebo někdy chování) které se považuje za ponižující a urážlivé

instinkt

Psychology; Psychiatry

Vnitřní sklon živého organismu k určité chování

dotaz

Psychology; Psychiatry

Jakýkoli proces, který má za cíl rozšiřovat znalosti, vyřešení pochybností nebo řešení problému

šílenství

Psychology; Psychiatry

Spektrum chování, které jsou charakterizovány některé abnormální chování nebo duševní vzory

nevinnost

Psychology; Psychiatry

Označuje obecný nedostatek viny, pokud jde o jakýkoliv druh zločinu, hříchu nebo provinění