Home > Industry/Domain > Health care

Health care

Of or pertaining to the prevention and treatment of illness, and the preservation of physical and mental well-being, through the services provided by medical professionals.

43Categories 457930Terms

Add a new term

Contributors in Health care

Health care > Psychiatry

teorie rozhodování

Psychology; Psychiatry

Jde o hodnoty, nejistoty a další problémy, které jsou relevantní v daném rozhodnutí, jeho přehlednosti a výsledné optimální rozhodnutí

rozhodování

Psychology; Psychiatry

Duševní procesy, které vede k výběru kurzu mezi několika alternativami

kybernetika

Psychology; Psychiatry

Interdisciplinární studium struktury regulačních systémů

výběr

Psychology; Psychiatry

Duševní proces posuzování opodstatněnosti více možností a výběr jedné z nich

inovací

Psychology; Psychiatry

Proces tvorby zlepšení zavedením něco nového

představivost

Psychology; Psychiatry

Schopnost tvořit duševní obrazy, pocity a koncepty, v okamžiku, kdy nejsou vnímatelné prostřednictvím zraku, sluchu nebo jiných smyslů

zdvořilost

Psychology; Psychiatry

Praktické uplatňování dobrých mravů nebo Etiketa