Home > Industry/Domain > Oil & gas

Oil & gas

Terms concerning oil and gas as a fossil fuel and natural resource.

11Categories 39167Terms

Add a new term

Contributors in Oil & gas

Oil & gas > Drilling

vzduchu výtah

Oil & gas; Drilling

kladkostroj provozované stlačeným vzduchem; Pneumatický zvedák. Výtahy jsou často umístěny na podlaze plošiny a může být použit k výtahu spoje potrubí a dalších těžkých ...

acidize

Oil & gas; Drilling

k léčbě formace s kyselinou za účelem zvýšení produkce.

požáru, záplavy

Oil & gas; Drilling

metodu tepelné zotavení v němž olej v nádrži je zapálil, teplem vypařuje lehčích uhlovodíků a vody tlačí vyhřívané ropy k produkci dobře. Zkratka in situ spalování. Viz tepelné ...

ryby

Oil & gas; Drilling

objekt, který je ponechán v wellbore během vrtání nebo workover operací a která musí být navrácena, než může pokračovat práce. To může být cokoliv od kusu šrotu do části stonku, ...

permanentní Pražák

Oil & gas; Drilling

nonretrievable typ packer, který musí být vyvrtány nebo frézované pro odstranění.

provzdušnění

Oil & gas; Drilling

zavedení vzduchu nebo plynu do kapaliny.

Babbitt

Oil & gas; Drilling

řádek Babbittem kovy. slitina olova/cínu s některými mědi a antimonu.