Home > Industry/Domain > Printing & publishing

Printing & publishing

The industry concerned with the preparation and distribution of printed material to the general public.

11Categories 31826Terms

Add a new term

Contributors in Printing & publishing

Printing & publishing > Typography

typ těla

Printing & publishing; Typography

Písmo použité v hlavním textu tiskovin.

vdova linie

Printing & publishing; Typography

Jeden řádek odstavce na začátku nebo na konci stránky nebo sloupce, která je oddělená od zbytku odstavce.

Šířka

Printing & publishing; Typography

Odkazuje na zda byla základní řez prodloužit nebo komprimovaný vodorovně. Typické varianty jsou kondenzované, normální nebo rozšířené.

x-height

Printing & publishing; Typography

Výška velkých písmen, které nemají horních nebo decenders, jako například a, c, e a mm.

jsem vyhrál.

Printing & publishing; Typography

Odkazuje na vdovy a sirotci v textu kopie, nebo konec, který způsobuje nepříjemné čtení.

pruh

Printing & publishing; Typography

Vodorovná nebo svislá čára přes grafém (jednotka psaní, jako je například dopis). Se někdy přidává k odlišení grafém jeden od druhého.

Směrný plán

Printing & publishing; Typography

Imaginární čáru na jaká písmena sedět a dolní dotahy rozšířit pod účaří.