Home > Industry/Domain > Economy > International economics

International economics

International trade theories, policies, finances and their effects on economic activities.

Contributors in International economics

International economics

hodnocení

Economy; International economics

1. Ocenění, nebo určit podle hodnoty majetku. 2. Aktu o rozdělení částky, které mají být zaplaceny. 3. Částku posuzovány nebo účtovány, například: daně nebo poplatky.

přiřazení výnosů z akreditivu

Economy; International economics

Pokud banka souhlasí, přiřadí příjemce nebo jeho část výnosů se věnovat druhé strany poté, co byly předloženy požadované doklady.

bankovní holdingová společnost

Economy; International economics

(DÁLE JEN "USA") Každá společnost, která přímo ovládá, s mocí k hlasování, více než pět procent akcií s hlasovacím právem dvou nebo více bank (jak je definováno zákonem bankovní holdingové ...

Poznámka: banky

Economy; International economics

Směnky, vzhled měnových, vydané bankou nebo bankéř k tomu zmocněnou, splatná na doručitele na poptávku a určené smluvním jako peníze.

banka vydání

Economy; International economics

Dokument vydaný bankou, který je příjemcem dodávky autorizace dopravce doručit zásilku.

banka bankovní

Economy; International economics

Banky, která je stanovena vzájemnou dohodou nezávislé a nepřidruženým bank poskytovat zúčtovací ústav pro finanční transakce.

dealer

Economy; International economics

Jednotlivec nebo podnik, který kupuje zboží za účelem dalšího prodeje.

Featured blossaries

marketing terms

Category: Business   1 1 Terms

The Most Beautiful and Breathtaking Places in the World

Category: Travel   2 14 Terms