Home > Industry/Domain > Printing & publishing > Publishing

Publishing

Publishing is the process of producing literature, music or information and making it available to the general public.

Contributors in Publishing

Publishing

blátoškrab

Printing & publishing; Publishing

Osoba, často novinář nebo "investigativní novinář", který hledá a vystavuje obvinění z korupce, skandál nebo podobně, zejména v politice. Projev termín, pro ty, kteří vystavit společnosti neduhů, ...

kolektivní ochranné známky

Printing & publishing; Publishing

Obchodní značkou nebo značka služby (qqv) používaný družstva; Viz produkt označit.

abeceda

Printing & publishing; Publishing

Každý systém písmen nebo symbolů, používané pro psaní, která zastupuje zvuky nebo jazyka; implicitně zahrnuje Foném, allomorph, slabika homonymním / homograf / homofon, heteronym, kabátce, orthoepy, ...

graffitist

Printing & publishing; Publishing

Ten, který označuje veřejné povrchy s nápisy a kresby, jako uměleckého vyjádření, jako politického protestu, jako vandalistic jezdili nebo jako antagonistické znesvěcení; zkratka "značkovač", ...

jazyk Printer control language (PCL)

Printing & publishing; Publishing

Jazyk řízení pro tiskárny HP LaserJet a podporuje mnoho jiných tiskáren a počítačovou strojů. PCL umožňuje tiskárně tisk stránky, stejně jako jazyk pro popis stránky. Viz ovladač ...

spínač

Printing & publishing; Publishing

Syntaktické parametry použité v argumentu pro kontrolu provádění příkazu nebo aplikace, které jsou obvykle prošpikované lomítko (/), rozlišit kvalifikované instrukce od cesty souborů nebo internetové ...

metasoubor / meta souboru

Printing & publishing; Publishing

Soubor, který obsahuje jiné soubory; obzvláště formát souboru určené pro výměnu grafických dat mezi aplikacemi jiný program nebo jiném počítači systémy, často jako rastrový obrázek. Latinských slov ...

Featured blossaries

Martial Arts

Category: Sports   2 11 Terms

The 10 Most Shocking Historical Events

Category: History   1 10 Terms