Home > Industry/Domain > Software > Supply chain

Supply chain

Of or referring to a system of organizations, people, technology, activities, information, and resources that develops a product from supplier to customer in an efficient manner.

Contributors in Supply chain

Supply chain

Zimy 3 parametr

Software; Supply chain

Prognózy metoda, která zahrnuje exponenciální vyhlazení, sezónnost a analýzu trendů.

CP

Software; Supply chain

Index způsobilosti procesu měření poměr mezi skutečným šíření (horní kontrolní omezení mínus kontrolní mez) děleno přípustné nebo očekávané šíří měřeno směrodatnou ...

Teorie nápadité řešení problémů (TRIZ)

Software; Supply chain

Ruská zkratka pro teorie o nápadité řešení problémů, technika, která se pokouší definovat konkrétní problém jako systém a určit prvky v systému, které potřebují opravu k dosažení požadovaného ...

Wagner-Whitin algoritmus

Software; Supply chain

Dynamické programování pozemek velikosti modelu, který vyhodnocuje více alternativ, které považují za období poptávku a výroba, držení, a nastavení nákladů na výrobu velikost optimální dávky, která ...

abnormální poptávka

Software; Supply chain

Mimo běžné parametry, které může být způsobeno promotion, cenový rozdíl nebo nahrazení poptávka po produktech neobvykle vysoké. Prognóza systémy lze filtrovat abnormální poptávka mimo vypočtená ...

Featured blossaries

marketing terms

Category: Business   1 1 Terms

The Most Beautiful and Breathtaking Places in the World

Category: Travel   2 14 Terms